Τζακι Kratki Mila 16kw
Ενεργειακό Τζάκι 

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget