Τοποθέτηση Μονωμένης Καπνοδόχου Καυστήρα - Τζακιού