Καθαρισμοί Τζακιών με σύγχρονα Γερμανικά εργαλεία WOHLER

Μία από τις σημαντικότερες εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο είναι ο καθαρισμός του τζακιού. Όχι μόνο για μας προφυλάξει από μια δυσάρεστη ανάφλεξη των υπολειμμάτων της καύσης στο εσωτερικό της καμινάδας αλλά και για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. 

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να γίνει υποδοχή για φωλιά πουλιών. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία του τζακιού (όπως κάπνισμα), σε σημείο που μπορεί ακόμα να δημιουργηθεί ανάφλεξη και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην καμινάδα.

Ο σωστός χρόνος καθαρισμού είναι στο τέλος της χειμερινής περιόδου καύσης που πρακτικά μας απαλλάσσει από τα υπολείμματα της καύσης, την μυρωδιά στις υγρές ημέρες της άνοιξης και τα αιωρούμενα σωματίδια που πέφτουν και λερώνουν το σαλόνι μας από τη καμινάδα του τζακιού.

Όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι καθαρίζουν επιφανειακά μόνο την καμινάδα και όχι τον καπνοθάλαμο που υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς, διότι ο καπνοθάλαμος είναι περίπου σαν ένας κώνος στον οποίο δεν μπορεί να επέμβει κανείς λόγω της μορφής του.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα Γερμανικά μηχανήματα της εταιρείας WOHLER που απαλλάσσουν το εσωτερικό της καμινάδας από το “κρεόζοτο” που χτίζετε στα τοιχώματα της καμινάδας κατά τη διάρκεια της καύσης. Με δικό μας συνεργείο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό του τζακιού σας και της καμινάδας, χωρίς να λερώνουμε το χώρο σας έτσι ώστε να είστε ήσυχοι για την ασφαλή λειτουργία τους.

Τι πρέπει να προσέχουμε :

  • Χρησιμοποιείτε ξερά ξύλα.
  • Η φλόγα από τη φωτιά δεν πρέπει να “ανεβαίνει” στην καμινάδα.
  • Χαρείτε το τζάκι σας με σύνεση, μην το γεμίζετε με ξύλα εάν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

Καθαρισμός Καμινάδας Τζακιού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 2102480554

Κινητό : 6984838600

Διεύθυνση : Βέροιας 36 Άνω Λιόσια

ΤΚ : 13341